Inbound

การรับสินค้า

บริการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจสอบ / ติดบาร์โค้ด / จัดเก็บและนำเข้าสู่ระบบ

การรับสินค้าเข้าคลัง เราจะทำการแยกประเภท (SKU) ของสินค้า และทำการติดบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้น

ก่อนนำส่งให้กับทีมงานสโตร์นับจำนวน ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และบาร์โค้ด นำขึ้นชั้นวาง ก่อนเข้าสู่ระบบ

สำหรับการนำสินค้าเข้าคลัง ทางเรามีบริการไปรับสินค้าให้ถึงที่ หรือจะจัดส่งโดยขนส่งที่คุณจัดหามาก็สามารถทำได้

ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง เรามีทีมงานตรวจสอบสินค้าให้ พร้อมรายงานให้ทราบในทันที

การจัดเก็บสินค้า