โซโกะจังมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ต้อนรับนักศึกษา 35 คนจาก Trường Đại học Kinh tế – Luật (University of Economics and Law) ประเทศเวียดนาม ที่ศึกษาเกี่ยวกับ E-commerce ในโปรแกรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 สัปดาห์กับมหาวิทยาลัยรังสิต เข้ามาเยี่ยมชมโกดัง เพื่อศึกษาดูงานในโกดัง และวิธีการทำงานของเรา