โซโกะจังขอขอบคุณคณะ Taiwan e-commerce & Start-up Association (TeSA) ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโกดังและทำความรู้จักกับการทำงานของเรา อีกทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้าน E-commerce กันระหว่างในไทยและไต้หวัน  ถือเป็นเกียรติของโซโกะจังที่ทางสมาคมให้ความสนใจตลาดประเทศไทยและเห็นศักยภาพในบริการของเราที่สามารถช่วยเหลือเติมเต็มธุรกิจได้อย่างครบวงจร