เปิดธุรกิจ #Sokochan เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดแค่ Fulfillment Sokochan มีบริการที่หลากหลาย
ครบทุกโซลูชั่น ตอบโจทย์ทั้ง B2B และ B2C เผยกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ
ทำให้สามารถรองรับการเติบโต อย่างต่อเนื่องของตลาด E-Commerce ได้อย่างรวดเร็วและมีมาตราฐานสูงสุด