19/08/17 จากติดลบ…สู่ติดลม ด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0 (ขอนแก่น)