Sokochan (โซโกะจัง) ธุรกิจคลังสินค้า พร้อมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วยจุดเด่นด้านระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจนี้โดยเฉพาะ ทาให้การบริการยืดหยุ่นและแม่นยา ระบบ Order Management System ช่วยให้การบริหารจัดการภายในโกดังโปร่งใส ลดข้อผิดพลาด ตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายของร้านค้าที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทาให้ร้านค้าส่งของไว ลูกค้าได้ของเร็วขึ้น
โซโกะจังให้บริการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งในฝั่งระบบจัดการสินค้าด้วยซอฟต์แวร์ในระบบ Cloud และการจัดการสินค้าจริงในโกดังเพื่อจัดส่งถึงมือผู้ซื้อตามคาสั่งของผู้ค้า ระบบจัดการสินค้าของโซโกะจังนั้นทางานออนไลน์บน Cloud ผู้ค้าจึงสามารถเข้าระบบเพื่อจัดการสินค้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดูสต็อกสินค้าคงเหลือ แจ้งจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า รวมถึงดูข้อมูลวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์การจัดส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกเหนือระบบงานออนไลน์แล้ว โซโกะจังยังรับหน้าที่เป็นโกดังเพื่อจัดเก็บและแพ็กสินค้าเพื่อจัดส่งด้วย ผู้ค้าจึงไม่ต้องจัดการสต็อกสินค้าและเสียเวลาจัดส่งด้วยตัวเอง จึงทาให้มีเวลาในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยค่าบริการอัตราพิเศษจากพันธมิตรอย่างไปรษณีย์ไทยและ Kerry Express

//sokochan.com/wp-content/uploads/2018/09/sokochan_standard_black___colors_B.png

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท โซโกะจัน จำกัด / Sokochan Co., Ltd
วันที่จดทะเบียน : 8 กันยายน 2557
ทะเบียนเลขที่ : 0115557016138
ที่อยู่ของกิจการ : 89/7 หมู่ 9 โครงการ มาริโกลด์ แวร์เฮ้าพาร์ค ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-107-1456 / 089-555-4828
อีเมล : contact@sokochan.com

//sokochan.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_2336-2.jpg//sokochan.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG-3295-1.jpg